Lista Szkół W Koluszkach

Szkoły średnie

Lista liceów ogólnokształcących w Koluszkach:

 • I Liceum Ogólnokształcące

ul. T. Kościuszki 16
www

Lista zespołów szkół ponadgimnazjalnych (ZSP) w Koluszkach:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

ul. Wigury 2
www

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

ul. Budowlanych 8
www

Gimnazja

Lista gimnazjów w Koluszkach:

 • Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Kochanowskiego

ul. Zagajnikowa 12
www

 • Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Mickiewicza 8
www

Szkoły podstawowe

Lista szkół podstawowych w Koluszkach:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach

ul. Zagajnikowa 12
www

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach

ul. Kościuszki 16
www

Przedszkola

Lista miejskich przedszkoli w Koluszkach:

 • Przedszkole Nr 1 w Koluszkach

ul. Budowlanych 4a
www

 • Przedszkole Nr 2 w Koluszkach

ul. M. Reja 5
www

 • Przedszkole Nr 3 w Koluszkach im. Cz. Janczarskiego

ul. Staszica 36

Inne ośrodki edukacyjne

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Budowlanych nr 8
W skład ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 3 i Gimnazjum Nr 3

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License