Pogotowie Mediacyjne

Na wypadek, gdyby nastąpił konflikt między dwoma użytkownikami Wiki-Koluszek, administratorzy przewidzieli Pogotowie Mediacyjne.

Ochotnicy, którzy zechcą być Mediatorami, mają prawo:

 • być pośrednikami między zwaśnionymi stronami konfliktu
 • sprawę na bieżąco relacjonować wybranemy administratorowi (w przypadku gdy mediator nim nie jest)
 • w wypadku dużego skomplikowania mediację przekazać administratorowi.

Obowiązki mediatorów:

 • przeprowadzanie mediacji za pomocą wiadomości prywarnych
 • złożenie końcowego raportu i ustosunkowania się do konfliktu administratorowi (przebieg mediacji, zaproponowanie sankcji, inne możliwości rozwiązania, reszta informacji)
 • w przypadku, gdy mediator jest administratorem punkt powyższy nie obowiązuje

Członkowie komitetu (ochotnicy mogą dopisywać się na poniższej liście):

 1. Wasiakp89

Opis wniosku o mediację

 1. Pierwsza strona konfliktu (zgłaszająca).
 2. Druga strona konfliktu.
 3. Opis nieporozumienia.
 4. Miejsce na wpisanie swojej nazwy użytkownika przez podejmującego się mediacji.
 5. Rezultat końcowy.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License