Zgłaszanie kandydatur do członkostwa w komitecie Nagrody Paszportów Wiki-Koluszek

Kandydaci do uczestnictwa w komitecie:

  1. (pierwsza kandydatura)
  2. (kolejne kandydatury)

W przypadku zgłoszenie kandydatury wystarczy poparcie jednego administratora do pozytywnego rozpatrzenia.
Użytkownik po pozytywnym rozpatrzeniu jego kandydatury powinien ją wpisać na stronie komitetu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License